Ik luister naar jou

Vanuit vertrouwen je vinger leggen op de echte zorgvraag
Bij Vrouw & klinieken is bewust gekozen voor een setting waarbij artsen de vrijheid en tijd hebben om een vertrouwensrelatie op te bouwen en de unieke zorg te bieden die past bij de client. Daardoor kunnen we de vinger leggen op de echte zorgvraag. 

"Ik ben mijn eigen expert"

De vrouw kent haar eigen lichaam het best en dat is richtinggevend. Ze is de expert van haar eigen lichaam. Vaak kan ze niet duidelijk aangegeven wat ze voelt, merkt of ziet. Door kennis en ervaring en goed te luisteren kunnen onze specialisten clienten coachen in het zorgtraject. Samen nemen we de juiste stappen.

Lichaam, Ratio en spiritualiteit

De mens is een combinatie van lichamelijke, geestelijke en spirituele eigenschappen. De een is er bewuster me bezig dan de ander. Het totaalplaatje bepaalt wat je denkt, wat je voelt en wat je weet. Daarom is het belangrijk om zorg vanuit het totaalbeeld te benaderen. We kijken niet alleen naar lichamelijke aspecten ook naar de mens zelf.

Naast medisch onderzoek besteden we veel tijd aan samen zoeken naar (achterliggende) oorzaken. We willen begrijpen wat een ziekte voor iemand betekent. Is het ongemak, onzekerheid of angst? 

Ook spirituele aspecten spelen een rol in zorgkeuze: "wat wil je ermee", "wat voel je erbij", "wat betekent het voor jou" en "hoe sta je in je omgeving". We nemen de tijd om vanuit het totaalbeeld de klachten te benaderen.

Blaasklachten, een voorbeeld uit de praktijk

Gynaecoloog Anne-Mieke Omtzigt: "Iemand komt bij me met blaas- en plasklachten. Tijdens het onderzoek voelde ik een hoge spierspanning. De hoge spierspanning prikkelt de blaas en daardoor moet je vaak plassen. De blaas wordt na verloop van tijd steeds kleiner en zal je steeds vaker moeten plassen." 

"Deze klachten zijn goed te behandelen met medicijnen, maar daarmee is de achterliggende oorzaak van de spierspanning niet weggenomen. Waarom is die spierspanning zo hoog?"

"Tijdens de gesprekken blijkt ze slachtoffer te zijn geweest van seksueel geweld. Dat deurtje gaat alleen open als de patient het vertrouwen en gevoel heeft dat er echt geluisterd wordt. Vervolgens blijkt ze in de jeugdzorg werkzaam te zijn en ziek thuis zit door spanningen op haar werk. Het totaalbeeld werpt een ander licht op de hoge spierspanning."

"Het is onwaarschijnlijk dat alleen medicijnen de klachten blijvend verhelpen. Door de cliënte te begeleiden in de omgang met haar problemen blijkt ze na zes maanden een verminderde spierspanning te hebben. De blaasklachten zijn verdwenen."

Tijd en aandacht voor de echte zorgvraag

Van specialisten wordt verwacht dat ze daadkrachtig, helder en efficiënt handelen. Bij de meeste zorginstellingen hebben specialisten dan ook niet de tijd om verder te kijken dan de lichamelijke klachten. Door klachten orgaanspecifiek te behandelen kan het zijn dat de oorzaak buiten beeld blijft. 

Bij Vrouw & klinieken is bewust gekozen voor een setting waarbij artsen de vrijheid en tijd hebben om een vertrouwensrelatie op te bouwen en de unieke zorg te bieden die past bij de client. Daardoor kunnen we de vinger leggen op de echte zorgvraag. 

We zijn er voor iedereen

Iedereen met een zorgvraag kan altijd een eerste afspraak maken. We willen iedereen in de gelegenheid stellen onze benadering en zorg zelf te ervaren en kennis te maken met de specialisten. 

Of vervolgafspraken en behandelingen ook worden vergoed hangt af van de zorgverzekering. Bij verzekeringen met meer keuzevrijheid (bijv. de restitutieverzekering) worden de behandelingen doorgaans vergoed.