Tarieven

Tarieven verzekerde zorg
De onderzoeken en verrichtingen die bij Vrouw & klinieken worden uitgevoerd, zijn aangemerkt als medisch specialistische zorg. Bijna alle verrichtingen vallen onder de basisverzekering en er wordt meestal voor 70% tot 80% vergoed van het marktconforme tarief wat uw zorgverzekeraar hanteert. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van uw (huis)arts of specialist nodig, die we uiterlijk bij de eerste afspraak van u willen ontvangen. Dit is een eis van de zorgverzekeraar. De verwijsbrief kan ook door uw huisarts aan ons digitaal verzonden worden.

Wordt mijn behandeling vergoed?

Wij kunnen ons voorstellen dat u, vanwege de vele veranderingen binnen de zorg en uw zorgverzekeraar, vragen heeft met betrekking tot de vergoedingen en de nota die u ontvangt van uw zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar heeft inzicht in uw afgesloten polisvoorwaarden, die voor iedereen anders zijn. Het beste kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of zij de gewenste behandeling vergoeden.

Mochten er desondanks nog onduidelijkheden zijn, dan geven wij graag toelichting over hoe de vergoedingen binnen Vrouw & klinieken zijn geregeld.

Verzekerde zorg

Uw bezoeken aan Vrouw & klinieken worden meestal voor 70% tot 80% vergoed van het marktconforme tarief wat uw zorgverzekeraar hanteert. Wel is dan een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist noodzakelijk. 

U dient zelf uw ontvangen nota in te dienen bij uw zorgverzekeraar en zorg te dragen voor betaling aan Vrouw&klinieken.

Verplicht eigen risico, voor iedereen

Ieder jaar wordt door de overheid de hoogte van het eigen risico bepaald. In 2016 en 2017 is het verplichte eigen risico voor iedereen in Nederland € 385,--.

Uw zorgverzekeraar brengt uw verplichte eigen risico bij u in rekening, als u een medisch specialist, gezondheidszorgpsycholoog of arts / seksuoloog NVVS bezoekt of geneesmiddelen heeft gekregen. Sommige verzekeraars brengen dit eigen risico echter niet bij u, maar bij Vrouw & klinieken in rekening. In dat geval ontvangt u van
Vrouw & klinieken een factuur met betrekking tot uw eigen risico.

Hoeveel en of u moet betalen is dus afhankelijk van het feit of u in het betreffende jaar bij een medisch specialist bent geweest of al geneesmiddelen heeft gekregen.
Vrouw & klinieken heeft dus geen invloed op uw eigen risico.

Passantentarieven

Voor de zorg die wordt geleverd vanuit de basiszorg hanteren we vaste tarieven, genaamd passantentarieven. Deze passantentarieven worden gehanteerd voor de verzekerden waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de zorgverlener, voor mensen zonder basisverzekering en voor mensen uit het buitenland. 

Onze passantentarieven kunt u hier vinden.

Onverzekerde zorg

Als u zonder verwijzing een afspraak wil maken, dan kan dat. Het consult wordt dan niet vergoed door uw zorgverzekeraar en u betaalt zelf. We bekijken of uw vervolgbehandeling onder de basisverzekering of onder de aanvullende verzekering kan vallen, en welk deel eventueel buiten uw verzekering valt.