Klachten & Privacy

Als u een klacht heeft dan kunt u deze het beste bespreken met de betrokken persoon. Vindt u dat niet prettig? Neem dan contact op met de algemeen directeur van de kliniek. Anne-Mieke Omtzigt is te bereiken via annemieke.omtzigt@vrouwenklinieken.nl

Klacht indienen

U kunt uw klacht ook indienen door het klachtenformulier in te vullen en te mailen. Dan neemt de klachtenfunctionaris contact met u op en bespreekt het vervolgtraject. Het klachtenformulier kunt u ook gebruiken voor overige meldingen met betrekking tot onveilige situaties of verbetersuggesties.

Geschillencommissie

Per 1 januari 2017 is Vrouw & klinieken aangesloten bij de geschillencommissie.

Onze Klachtenfunctionaris:
Margreet van den Berge

Privacy

Ten behoeve van de privacy van onze patiënten, medewerkers en artsen heeft de directie van de kliniek een privacy-protocol op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Kwaliteitswet Zorginstellingen opgesteld. U kunt dit document ook opvragen via de klachtenfunctionaris.

Veiligheid

De kliniek heeft een veiligheidsmanagementsysteem geïmplementeerd om de patiëntveiligheid te waarborgen.